Yhteystiedot

Fysioterapeutti
Lymfaterapeutti
Anne Rapola
Viipurintie 36
13210 Hämeenlinna

040 758 1902

fysioterapeutti.rapola@gmail.com

Toimitilani sijaitsee Hätilässä Ossin Pullan kanssa samassa talossa, 2.kerroksessa. Käynti viereisestä ovesta tai takapihalta, jossa myös hissi.

Parkkeeraus: Talon takana 2 asiakaspaikkaa (merkitty "Fysioterapia"-kyltillä. Talon edessä kiekkopaikkoja ja sivukaduilla parkkitilaa.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:107780 kpl

Facebook-kuulumisiani

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§ Laadittu: 19.05 2018

1.REKISTERIN PITÄJÄ

Tmi Anne Rapola
Y-tunnus: 1535422-3
Aulangontie 35, 13210 Hämeenlinna
Puh. 040-7581902
fysioterapeutti.rapola@gmail.com

2.YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Anne Rapola
Aulangontie 35, 13210 Hämeenlinna
Puh. 040-7581902

3.REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakassuhteen ylläpito, laskutus. Henkilötietoja ei käytetä markkinointiin.

5.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, kotiosoite, puhelinnumero ja hoidon kannalta keskeiset tiedot sekä käyntipäivämäärät.

6.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ja hänen luovuttamiensa asiakirjojen kautta. Tietoja kertyy myös hoitosuhteen myötä. Joissain harvemmissa tapauksissa tietoa saattaa asiakkaan luvalla kertyä suoraan vakuutusyhtiöltä tai muilta hoitavilta tahoilta.

7.TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Laskutustiedot luovutetaan kirjanpitäjälle (Tilidiili OY/ Arja Pajula) kahdesti vuodessa kirjanpidon mahdollistamiseksi. Laskutustietoihin kuuluu asiakkaan nimi, osoite, käyntitarkoitus (fysioterapia/lymfaterapia/hieronta/akupunktio) ja käyntien määrä sekä laskutettava summa.

Lääkärin lähete SV3 luovutetaan pääsääntöisesti asiakkaalle itselleen hoidon päätteeksi. Jos maksajana toimii muu taho (työnantaja/vakuutusyhtiö) SV3 lähete lähetetään asiakkaan suostumuksella maksajalle. Tässä tapauksessa myös lasku jossa yllämainitut tiedot lähtee samaan paikkaan.

Maksusitoumuksissa joita voi tulla vakuutusyhtiöiltä tai Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä maksaja on oikeutettu saamaan kaikki hoitoon liittyvät tiedot kuten asiakkaan nimen, henkilöturvatunnuksen sekä hoitopalautteen. Asiakas on antanut tähän suostumuksen maksusitoumusta hakiessaan.

8.TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto suojataan säilyttämällä se lukitussa tilassa lukitussa kaapissa. Tilaan ei ole pääsyä rekisterin pitäjän lisäksi kenelläkään ilman rekisterin pitäjän suostumusta.

10.TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot. Pyyntö tarkistamisesta osoitetaan rekisterin pitäjälle ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen fysioterapeutti.rapola@gmail.com Jos sähköpostia ei ole käytössä pyyntö osoitetaan puhelimitse 040 758 1902.

11.OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakkaalla on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö korjaamisesta osoitetaan kuten kohdassa 10. mainittu.

12.MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen kun voimassa olevan  hoitosuhteen ylläpitoon.